Restauratie en reconstructie houtsnijwerk

Restauratie van houtsnijwerk - Reconstructie van ornamenten en snijwerk

Het restauratieatelier van Patrick verzorgt op vakkundige wijze de restauratie, reconstructie en conservering van ons patrimonium, het betreft:

  • houtsnijwerk  en ornamenten op religieus meubilair zoals preekstoelen, biechtstoelen, en koorgestoelten.

  • maar ook  lambriseringen, wandbetimmeringen of wereldlijk meubilair die belangrijke beschadigingen vertonen.