Het Cornielje familiewapen in hout gesneden. Familiewapenschild

Het Cornielje familiewapen in hout gesneden

Familiewapenschild CORNIELJE - Zwitserland

Heraldische Familiewapens in hout gesneden is één van mijn favoriete specialiteiten. Het is steeds weer een persoonlijke uitdaging een familiewapen in hout te mogen snijden. Heraldiek is een zeer interessant onderwerp en ik kijk er ook altijd graag naar uit om aan een nieuwe opdracht voor een heraldisch wapen te mogen beginnen.

Je leert interessante mensen kennen die je boeien met elk 'hun' fascinerend familieverhaal of geschiedenis. En voor mij persoonlijk is het altijd fijn te horen dat ze mijn vakmanschap en kwaliteit enorm weten te waarderen.

Elk heraldisch wapen is anders. Meestal begint het met een voorbeeld als inspiratiebron dat in de vorm van een tekening, oude schets of fotomateriaal door de klant wordt aangeleverd.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat het ontwerp voor het familiewapen niet zondermeer kan dienen als blauwdruk voor het snijden van het heraldische  wapen in hout.

Dat kan dan zijn omdat het ontwerp van klein formaat is, terwijl de klant een groot heraldisch paneel wenst. In dat geval dient het familiewapen opnieuw ontworpen te worden. Als men het kleine ontwerp domweg groter maakt kloppen de verhoudingen of de compositie niet meer.

Meestal dient de compositie aangevuld te worden om de ruimtelijke indeling beter te benutten.

Het kan zijn dat er geen logica is in de opbouw van het helmkleed, en het komt ook voor dat het oorspronkelijke heraldisch ontwerp nooit bedoeld was om ooit uitgevoerd te worden in hout; immers, hout heeft zijn beperkingen.

Heel belangrijk ook is dat het reliëf past bij de afmetingen van het wapen.

Dit soort kleine en soms grotere  problemen proberen we samen met de klant op te lossen.

Familiegeschiedenis Cornielje

Gerard Cornielje die tevens de opdrachtgever is voor dit familiewapen in hout, is van vaderlijke zijde een directe afstammeling van Barones Marie Le Pesant de Bois-Guilbert en Advocaat Pierre Corneille, ouders van de dichters Pierre Corneille Seigneur D'Anville en Thomas Corneille Seigneur de L'Isle.

Pierre Corneille de oudere werd (niet geheel zonder hulp van zijn zoon wiens werk 'Le Cid' furore maakte in het jaar 1637) geridderd door Koning Louis de XIII in het jaar 1637 en hernieuwd geridderd in 1669 door Louis de XIV na herroeping van de oorspronkelijke adelsbrieven. (Waarschijnlijk onder politieke druk van Kardinaal Richelieu die Le Cid moreel verwerpelijk vond en ook jaloers was op de plotselinge roem van zijn voormalige protégé).

De volledige titel van Pierre Corneille de jongere was Écuyer (nl) (Jonkheer) Pierre Corneille Seigneur d'Anville, een overdraagbare titel gepaard met landbezit en een vast jaarlijks inkomen.

De titel Écuyer werd na de dood van zijn vader veranderd in Chevalier (nl) Ridder.

Tijdens de Franse Revolutie in het jaar 1789 vluchtte de adelijke familie Corneille naar het noorden: een deel van de familie vond een onderkomen in Nederland, de rest verspreidde zich over Duitsland, Oostenrijk en Bohemen.De naam Corneille veranderde in de loop der jaren in Cornielje, waarschijnlijk als aanpassing, het was gebruikelijk Franse namen te ‘vernedelandsen’ of the ‘verduitsen’, maar ook uit angst voor de lange arm van de revolutie.

Van moederlijke zijde is Baron von Saxen uit de tak Hippmann von Sachsen zu Bohemen voortgekomen. De oorsprong van de adelsbrieven ligt hier in het jaar 1733 bij Johann Paul Hippmann von Sachsen die wegens zijn inspanningen in dienst van het koninkrijk in de Adelstand van Bohemen tot Baron verheven werd.

(Bron ,Gerard Cornielje)

Het aanbrengen van de heraldische tekens.

Een steekhelm in hout uitgevoerd (detail)

Familiewapen Cornielje (Zurich, CH)

Heraldische Gemeentewapens of Verenigingswapens in hout gesneden kunnen door ons van de heraldische kleuren, van bladgoud en bladzilver voorzien worden. Deze laatste twee technieken geven het familiewapen een exclusieve en karaktervolle uitstraling.

Ook voor een jubileum of een andere gelegenheid zijn met de hand gesneden Heraldische Wapens in hout een graag gezien kado.

Wij helpen u graag bij uw keuze.

Vraag ons vrijblijvend om informatie of een offerte.