Maaseiker stadswapen in hout - Heraldisch Stadswapen van MAASEIK

Heraldisch Stadswapen van MAASEIK

Stadswapen van Maaseik in hout gesculpteerd

Heraldisch stadswapen in hout gesneden

Links:10 dwarsbalken van tien stukken van goud en van keel (Rood)

Rechts: Een eik van op een grasgrond, in het schild vergezeld van drie verkorte kruisjes.

 

Heraldisch Wapen

Een wapen is in de heraldiek een teken dat is verbonden aan een persoon, een familie, een stad of staat, of een groep bij elkaar horende mensen. Traditioneel werd het gedragen op het schild. Het gebruiken van een wapen wordt het 'voeren' van een wapen genoemd.

Het wapen werd later uitgebreid met de helm met daarop een helmteken en een wrong van het dekkleed, en het werd bovendien getoond op andere herkenbare plaatsen zodat de herkenbaarheid van de groep in een veldslag gewaarborgd was en eigendommen duidelijk aan de persoon gebonden.

Naast toepassing binnen families wordt het wapenschild tegenwoordig ook vaak gebruikt als een symbool van een land, stad, gemeente, waterschap of provincie, naast een vlag. Een vlag met de afbeelding van een wapen heet een banier.

Het Wapenschild van Maaseik

Dit is het oudste bekende Maaseiker Stadswapen (Van 1581)

In het ovaal staat NO SY OPPIDI EYCKENSIS SUP MOSAM

“Voluit heeft het omschrift waarschijnlijk geweest; NOSTRUM SIGILLUM OPPIDI EYCKENSIS SUPRA MOSAM : Ons zegel van de (versterkte) stad Maaseik op de Maas.

Op NO zou dan wel een weglatingsteken moeten staan en op SY ook. Men maakte geen onderscheid tussen Y en I . Maaseik kun je ook vertalen met van Eyck. Een oppidum is een ommuurde stad.”

Maaseik  Geschiedenis

De geschiedenis van Maaseik begon met de stichting van Aldeneik, letterlijk "het Oude Eik". Hier werd volgens de legende een klooster gesticht door Harlindis en Relindis (circa 700). Hoger en dus veiliger, langs de heirbaan Maastricht-Nijmegen (nu bekend als "Heirweg" en "Oude Ophoverbaan") ontstond een nieuwe nederzetting.

  

In 1244 kreeg dit "Nova Eycke" stadsrechten van de graaf van Loon, vooral vanwege haar strategische ligging langs de grenzen van het graafschap en langs de Maas, die toen nog een belangrijke vaarroute was. Maaseik groeide snel uit en overvleugelde Aldeneik, ook al doordat de Maas bij Aldeneik geleidelijk aan oostwaarts verschoof.

Dit was ook de reden dat de benaming van het "Nieuwe Eik" veranderde tot "Maaseik", oftewel "het Eik dat (wel nog) langs de Maas ligt". Maaseik werd een welvarende stad en een van de Goede Steden van het prinsbisdom Luik.